Koulutus kihokinkerääjille

26.5.2020


Otamme vastaan hyvälaatuista pyöreälehtistä kihokkia( Drosera rotundifolia) koulutetuilta poimijoilta, Se on  pienikokoinen lihansyöjäkasvi, joka kasvaa kosteilla paikoilla, erityisesti soilla. Kihokkia otetaan vastaan yleensä heinä-elokuussa. Tarkemmat päivät ilmoitamme myöhemmin. 

 

 Poimintaan tarvitaan maanomistajan lupa. 

 

 Poimijahinta on alkaen 48€/kg.        Huom. Verotonta tuloa! 

 

Järjestämme Teams koulutuksen uusille poimijoille 25.6.2020 klo 17.30-20.30.  

Voit liittyä kokoukseen tästä linkistä  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM0YTAwZjgtYTg4Zi00ZDI5LTlmY2UtN2ZiYjU4NmQ2M2Vl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22397e0068-a975-4bab-83d4-c218d41452a2%22%2c%22Oid%22%3a%2266262975-dacf-469a-b012-45a2b7bdbdb0%22%7d 

 

Lisätietoja puh. 050 378 9797 

Kiimingin 4H-yhdistys